Chwytaki równoległe serii RDH - 283_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RDH - 283_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RDH

RUGGED, MULTI-PURPOSE PARALLEL GRIPPERS FOR HEAVY PARTS – RDH SERIES

Designed for high particulate application environments, automotive engine block, gantry systems, and ideal for very heavy part gripping. These units are rugged, multi-purpose powerful grippers. The series includes eight sizes for small lightweight to very large/heavy part gripping. High impact resistant with double wedge design. Shielded gripper to repel metal chips and particulates. Spring assist option maintains grip in case of air pressure loss, while purge and scavenge ports assist in harsh and clean environments. Multi-position sensing for up to four locations.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł