Chwytaki równoległe serii REP-3 - 295_1.jpg
Chwytaki równoległe serii REP-3 - 295_1.jpg

Chwytaki równoległe serii REP-3

MULTIPURPOSE PARALLEL GRIPPERS FOR PICK-AND-PLACE & PART FEED APPLICATIONS – REP-3 SERIES

Designed for long cycle life requirements, high vibration environments, pick-and-place, and part feed applications. Multipurpose robust gripper with high repeatability. Spring assist option maintains grip in case of air pressure loss. Uses inductive or magneto resistive sensors for sensing jaw position. Grip force range from 771N to 2235N. Purge and scavenge ports for harsh and clean environments. Repeatability of +/-0.02mm.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł