Chwytaki równoległe serii RP - 284_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RP - 284_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RP

SEALED PARALLEL GRIPPERS FOR AUTOMOTIVE ASSEMBLY APPLICATIONS – RP SERIES

Designed for inline part pressing applications, OEM machine pick-and-place, and packaging applications. These units are widely used, robust sealed design grippers for automotive assembly. Double wedge design for high impact applications. Hardened steel bottom for part pressing applications. Inductive jaw location sensing. Grip force range from 178N [40 lbs] to 2669N [600 lbs] and stroke range from 6.4mm [0.25 in] to 50.8mm [2.00 in].


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł