Chwytaki równoległe serii RPL i RPLC - 285_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RPL i RPLC - 285_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RPL i RPLC

LONG, PRECISE PARALLEL GRIPPERS FOR CLEAN ROOMS & HARSH ENVIRONMENTS – RPL | RPLC SERIES

Designed for clean room and harsh environments (RPLC), delicate part handling with valve controls, projecting requiring long, precise gripper fingers, and high temperature applications using Viton® seals. Excellent part positioning and repeatability. Zero side play using low friction Dual-V roller bearings. Class 10 rated clean-room (RPLC) fits life sciences applications. Low friction for operation in low pressure applications, corrosion resistant design (RPLC). Optional non-synchronous jaw operation with 30°C to +150°C [-20°F to +300°F] operating environment using Viton® seals option. Purge port (RPLC) to prevent contaminants entering gripper. Scavenge port (RPLC) prevents gripper grease from contaminating working environment.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł