Chwytaki równoległe serii RPR - 287_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RPR - 287_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RPR

LONG STROKE, PARALLEL GRIPPERS FOR FOUNDRIES & HEAVY PARTS HANDLING – RPR SERIES

Designed for foundry applications, gantry systems, and large heavy part handling. These units are high rigidity and robust long stroke grippers. Grip force of 4559N with strokes from 150mm to 350mm. Rack and pinion for synchronized jaw operation. Optional integral rod lock that lock jaws in position upon air loss. Shaft wiper seals protects internal bearings from contaminants. Optional Viton® seals for high temp applications. Customized sensing and linear encoder solutions available


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł