Chwytaki równoległe serii RPS - 298_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RPS - 298_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RPS

SEALED, PARALLEL GRIPPERS FOR AUTOMOTIVE ASSEMBLY & PACKAGING – RPS SERIES

Designed for automotive assembly, critical part drop prevention applications, general purpose spring assist gripping, and packaging applications. Robust sealed design gripper. Double wedge design for high impact applications. Spring assist option for part retention in case of air pressure loss. Inductive jaw location sensing. Grip force range from 222N [50 lbs] to 2669N [600 lbs] and stroke range from 6.4mm [0.25 in] to 31.8mm [1.25 in].


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł