Chwytaki równoległe serii RTH - 289_1.jpg
Chwytaki równoległe serii RTH - 289_1.jpg

Chwytaki równoległe serii RTH

MULTI-PURPOSE, POWERFUL PARALLEL GRIPPERS FOR HEAVY PARTS – RTH SERIES

Designed for large round shaped parts, automotive engine block and gantry systems, and very heavy part gripping. These units are rugged, multi-purpose powerful grippers. They’re available in eight sizes for small lightweight to very large and heavy part gripping. High impact resistant with triple wedge design. Shielded gripper to repel metal chips/particulates and spring assist option maintains grip in case of air pressure loss. Purge and scavenge ports for harsh and clean environments. Multi-position sensing up to three locations


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł