Automatyczne moduły wymiany serii RQC / RTP - 339_1.jpg
Automatyczne moduły wymiany serii RQC / RTP - 339_1.jpg

Automatyczne moduły wymiany serii RQC / RTP

Destaco’s RQC & RTP Series of modular robot tool changers lead the industry with a full product line covering up to 1200lbs [545Kg]. A wide variety of utilities are available to quick disconnect, I/O, air, water, weld power, servo power, vacuum lines. These models feature a high level of flexibility accommodating up to 4 optional modules to be picked up among a wide choice, 6 patented roller mechanisms that provide a low stress and highly rigid locking capability, and accommodations for the two halves to couple and to be safe in case of air failure.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł