VACUUM ssawki - 481_1.jpg
VACUUM ssawki - 481_1.jpg

VACUUM ssawki

The Destaco Vacuum Cup and Magnet product range includes a wide variety of styles with various shapes, sizes and materials for your application. Our Vacuum Cups consist of a flexible, elastic material and a connection to the vacuum source. From Class-A Finish surfaces to 480 Degree F (250 C) parts - Destaco has the vacuum cup solution for your application! We have also created a user-friendly Application, Characteristics and Usage (ACU) Index to assist in the selection of the most appropriate vacuum cup for the application. Destaco Magnets can be used in place of Vacuum Cups when there is insufficient surface area to pick and place the product safely and efficiently with Vacuum Cups.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł