Indexery mechaniczne serii E - 309_1.jpg
Indexery mechaniczne serii E - 309_1.jpg

Indexery mechaniczne serii E

HEAVY-DUTY, LARGE CAPACITY ROTARY INDEX DRIVES – E-SERIES

The CAMCO E-Series of Heavy Duty Index Drives are ideal for heavy-duty rotary dial applications. These models feature durable welded steel housing, precision cam with preloaded cam followers for maximum accuracy, and preloaded “center rib” design for smooth acceleration and deceleration with precision positioning. This design includes a large output mounting surface that’s supported by a 4-point contact bearing that provides superior thrust and moment capacity. The large center thru-hole accommodates stationary center post, electrical wiring, and air or hydraulic lines. This complete motorized drive package with reducer and AC inverter drive is suitable to most applications.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł