Indexery mechaniczne serii RD - 314_1.jpg
Indexery mechaniczne serii RD - 314_1.jpg

Indexery mechaniczne serii RD

HEAVY-DUTY ROTARY INDEX DRIVES WITH WIDE-RANGE MOTION – RD SERIES

CAMCO RD Series of Roller Dial Index Drives have a robust, flexible design with superior load capabilities. These models feature short camshaft motion periods, due to oversized roller gear cam design, and are well suited for continuous running applications or for special motion requirements such as oscillating motions. This series of index drives also offer universal mounting – including a horizontal mounting option that’s ideal for trunion applications. The optional center thru-hole facilitates passage of electrical wiring, pneumatic lines, or mechanical linkages. These models are also designed with optional stationary center post with thru-hole to provide mounting for upper tool plates


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł