Indexery mechaniczne serii RGD i RGS - 311_1.jpg
Indexery mechaniczne serii RGD i RGS - 311_1.jpg

Indexery mechaniczne serii RGD i RGS

CAMCO ROLLER GEAR INDEX DRIVES WITH SHAFT OR FLANGE OUTPUT – RGD & RGS SERIES

The CAMCO RGD/RGS Series of Roller Gear Index Drives are robust, versatile units suitable for a wide variety of applications. These models are available with a flange (RGD) or shaft (RGS) output, and all six surfaces are machined for universal mounting. The optional center thru-hole in the flange version facilitates passage of electrical wiring, pneumatic lines, or mechanical linkages. This series features short camshaft motion periods, due to oversized cam design, and are well suited for continuous running applications or for special motion requirements – such as oscillating motions


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł