Moduły serii DLT - 329_1.jpg
Moduły serii DLT - 329_1.jpg

Moduły serii DLT

INTERNALLY POWERED, BLOCK THRUSTER SLIDES FOR SHORT STROKES - ROBOHAND DLT-B SERIES

Destaco's Robohand DLT-B thruster slides are highly configurable with a wide range of strokes and capacities. With DirectConnect™ mounting, thrusters can be combined with base slides and grippers for a custom pick-and-place solution. This internally powered block thruster is used for short strokes in limited spaces and can be used with optional mounting flange. These models feature a built-in repairable cylinder, lightweight design, and can be used as a lift table.

EXTERNAL, AIR CYLINDER LINEAR THRUSTER SLIDES FOR MACHINING & PICK-AND-PLACE - ROBOHAND DLT-T|A|N|R|U

Destaco's Robohand DLT-T/A/N/R/U external air cylinder linear thruster slides are highly configurable with a wide range of strokes and capacities. With DirectConnect™ mounting, thrusters can be combined with base slides and grippers for a custom solution. Common applications include machining/automation, pick-and-place in harsh environments, and gantry system applications. These models feature a wide range of cylinder options, bearing system for smooth operation, and position sensing using inductive or magneto resistive sensors


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł