Pozycjonery liniowe systemu Rite Link - 324_1.jpg
Pozycjonery liniowe systemu Rite Link - 324_1.jpg

Pozycjonery liniowe systemu Rite Link

RITE LINK CONVEYORS FOR OVERSIZED TOOLING, INDUSTRIAL & MEDICAL APPLICATIONS

Destaco's CAMCO Rite-Link Conveyor is a thin profile, preassembled, precision link system that offers maintenance free accuracy and durability for industrial conveying applications. The Rite-Link Conveyor offers the Right...Assembly,Size, Accuracy, and Operation needed for applications like these Precision positioning applications requiring higher precision or speed than roller chain can provide. Material conveying applications (industrial or medical): for example, narrow cleat or bucket conveyor for constant speed applications. The conveyor can be mounted for either over/under or carousel operation.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł