Serwopozycjonery CAMCO serii GTB - 318_1.jpg
Serwopozycjonery CAMCO serii GTB - 318_1.jpg

Serwopozycjonery CAMCO serii GTB

SERVO POSITIONING ROTARY TABLES FOR HIGH-TORQUE OUTPUT – GTB SERIES

Destaco’s CAMCO GTB rotary tables are the lightest, most compact, high-accuracy servo positioners available. The exceptional low profile high-torque output design supports the demands of typical high load inertia applications. These models are available in four sizes, horizontal or vertical mounting configurations, and are lubricated for life. The large thru-hole diameter is designed for space constrained machine applications. The GTB is 34% lower in height and 64% lower in weight when compared to competitive models, while being able to deliver 1.4 times more torque.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł