Blokowe cylindry hydrauliczne serii 723 (z otworem) - 236_1.jpg
Blokowe cylindry hydrauliczne serii 723 (z otworem) - 236_1.jpg

Blokowe cylindry hydrauliczne serii 723 (z otworem)

Hydraulic hollow piston blocks can solve many clamping problems because they can also be used as pulling cylinders due to the hollow piston and tie rod. The double action principle in 723D allows short stroke times and high retraction forces, i.e. clamping forces in the reverse stroke direction.
Series 723E are single acting cylinders with spring retraction. A typical application for hydraulic hollow piston cylinders is when pulling and/or pushing forces are needed for clamping. The piston inserts, which can be mounted in the thread on the top end of the piston, are used to secure threaded bolts or screws. The piston inserts are available with the internal thread (type A) or with the through-hole (type B).

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł