Cylindry pneumatyczne serii WR - 267_1.jpg
Cylindry pneumatyczne serii WR - 267_1.jpg

Cylindry pneumatyczne serii WR

Element maszyn, narzędzi i urządzeń. Wzmocnienie mechaniczne 10: 1 dzięki zasadzie dźwigni klinowej. Jednostka posiada dwustopniowy skok składający się z suwu do przodu i suwu roboczego ze wzmocnioną siłą (20 kN).
- podwójne pręty zapobiegają skręcaniu
- wzmocnienie mechaniczne 10: 1 (charakterystyczne są dwa etapy skoku: ruch do przodu w celu przemieszczenia się na pewną odległość oraz skok mocy ze wzmocnioną siłą na krótkim dystansie)
- dokładne ustawienie cylindra za pomocą kołnierza mocującego na głowicy cylindra
- cylinder pracuje w dowolnej pozycji
- wysoka trwałość dzięki solidnej i bezobsługowej mechanice dźwigni klinowej
- sterowanie położeniem końcowym za pomocą wykrywania pola magnetycznego

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł