Siłowniki pozycjonujące serii 82U - 259_1.jpg
Siłowniki pozycjonujące serii 82U - 259_1.jpg

Siłowniki pozycjonujące serii 82U

Seria 82U50-3 pneumatycznych zacisków sworzniowych Destaco jest wdrażana w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle obróbki blach, przyrządach i ogólnych zastosowaniach mechanicznych. Konstrukcje te charakteryzują się kompaktową obudową aluminiową, wysokim momentem trzymania i długą żywotnością. Dostępne są modele z twardym stopem na haku mocującym, mechanizmem kolanowym oraz  osłoną chroniącą przed odpryskami spawalniczymi. Dostępny jest również opcjonalny moduł czujnika indukcyjnego z diodami LED.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł