Zaciski pneumatyczne serii 82D - 246_1.jpg
Zaciski pneumatyczne serii 82D - 246_1.jpg

Zaciski pneumatyczne serii 82D

Zaciski pneumatyczne Destaco serii 82D charakteryzują się kompaktową, zamkniętą konstrukcją i lekkim aluminiowym korpusem. Mają wysoką dokładność pozycjonowania dzięki wewnętrznemu ogranicznikowi ramienia trzymającego. Te zaciski są używane do zaciskania, trzymania, chwytania i pozycjonowania blach i podobnych części - głównie w przyrządach i systemach manipulacyjnych. Ta funkcjonalność sprawia, że seria 82D jest popularna w produkcji samochodów, obróbce blach i ogólnej inżynierii mechanicznej.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł