Przyłbica Crystal 2.0 - 28_1.png
Przyłbica Crystal 2.0 - 28_1.png
Przyłbica Crystal 2.0 - 28_2.png
Przyłbica Crystal 2.0 - 28_3.jpg
Przyłbica Crystal 2.0 - 28_4.png

Przyłbica Crystal 2.0

Niektóre dane techniczne:

poziom jasności (inactive mode): 2.0
pole widzenia filtra: 50 x 100 mm
regulacja kąta detekcji - 60° lub 80° (redukuje ryzyko przypadkowego zaciemnienia)
typ filtra: aktywny, regulacja automatyczna z korekcją ręczną +/- 2
klasa filtra (wg EN379): 1/1/1/2
prędkość reakcji (jasny -> ciemny) przy temp. 55stC: 0,07 ms
stopień zaciemnienia (bazowy/regulacja): 4-12
tryb szlifowania: o stopniu zaciemnienia 2
waga: 482 g

Stała ochronna przed zmęczeniem wzroku w czasie żarzenia po spawaniu poprzez system regulacji opóźnienia Twilight ( 0,1 do 2,0 s.)

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł