Pozycjonowanie detalu

Pozycjonery detalu służą do jego obracania oraz przemieszczania względem robota. Pozycjonery stanowią zewnętrzną oś całkowicie zintegrowaną z pozostałymi osiami ruchu robota.