WP-DH-TS - 54_0.png
WP-DH-TS - 54_0.png
WP-DH-TS - 54_2.png

WP-DH-TS

Pozycjoner z dwiema stacjami z obrotem poziomym oraz z dodatkowymi pozycjonerami obrotowymi.
Pozycjoner zmienia położenie poprzez ruch w poziomie, dodatkowo wyposażony jest dodatkową oś pozwalające na obrót detalu. Na osi tej zamontowane jest ramie w kształcie litery L, który wyposażony jest w dodatkowy obrotnik poziomy. Pozycjoner może pracować z detalami o małej i średniej wadze, pozwala również na obsługę detali o skomplikowanej konstrukcji.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł