WP-DV-TC
WP-DV-TC
WP-DV-TC

WP-DV-TC

Pozycjoner z dwiema stacjami załadunku obraca się wzdłuż osi pionowej. Każda ze stacji wyposażona jest w możliwość dodatkowego obrotu detalu w osi poziomej. Jego zastosowania wymaga dostępności większej przestrzeni. Pozwala na prac z lekkimi i długimi detalami.