WP-DV-TC - 51_0.png
WP-DV-TC - 51_0.png
WP-DV-TC - 51_1.png

WP-DV-TC – pozycjoner z dwiema stacjami załadunku

Pozycjoner z dwiema stacjami załadunku obraca się wzdłuż osi pionowej. Każda ze stacji wyposażona jest w możliwość dodatkowego obrotu detalu w osi poziomej. Jego zastosowania wymaga dostępności większej przestrzeni. Pozwala na prac z lekkimi i długimi detalami.