C-Gate - 180_1.jpg
C-Gate - 180_1.jpg

C-Gate

Digitalizacja i łączność kierunku Przemysłu 4.0
Nowy system C-Gate pozwala na zarządzenie informacjami dotyczącymi procesów spawalniczych oraz pracy systemu zrobotyzowanego. Informacje gromadzone są bezpośrednio w czasie rzeczywistym, a system pozwala na prezentacje i wizualizację danych. Moduł produkcyjny pozwala na monitorowanie działań i efektywności pracy robota. Posiada również możliwość monitorowania czasu przeglądów okresowych i serwisowych. Dzięki zaimplementowaniu standardowych interfejsów komunikacyjnych możliwe jest połączenie systemu C-Gate z innym oprogramowanie typu MES lub z aplikacjami sieciowymi.


Już dziś możecie Państwo sprawdzić jak zarządzać procesami spawania, monitorować je w czasie rzeczywistym oraz zapobiegać błędom i przestojom pracy. Demo platformy C-Gate IoT:

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł