C-Gate - 180_1.jpg
C-Gate - 180_1.jpg

C-Gate – oprogramowanie spawalnicze

Digitalizacja i łączność kierunku Przemysłu 4.0
Nowy system C-Gate pozwala na zarządzenie informacjami dotyczącymi procesów spawalniczych oraz pracy systemu zrobotyzowanego. Informacje gromadzone są bezpośrednio w czasie rzeczywistym, a system pozwala na prezentacje i wizualizację danych. Moduł produkcyjny pozwala na monitorowanie działań i efektywności pracy robota. Posiada również możliwość monitorowania czasu przeglądów okresowych i serwisowych. Dzięki zaimplementowaniu standardowych interfejsów komunikacyjnych możliwe jest połączenie systemu C-Gate z innym oprogramowanie typu MES lub z aplikacjami sieciowymi.


Już dziś możecie Państwo sprawdzić jak zarządzać procesami spawania, monitorować je w czasie rzeczywistym oraz zapobiegać błędom i przestojom pracy. Demo platformy C-Gate IoT: