ROBO-PLAN - 71_1.jpg
ROBO-PLAN - 71_1.jpg

ROBO-PLAN

ROBO-PLAN jest systemem typu offline służącym do programowania robotów. To efektywne narzędzie do projektowania aplikacji spawalniczych.

Oprogramowanie pozwala na modelowanie całego cyklu spawalniczego przy wykorzystaniu modeli CAD elementów spawanych. Umożliwia to tworzenie programów spawalniczych na komputerze i późniejsze przenoszenie ich do sterownika robota.
Wszystkie przepływy materiału i ich optymalizacja może być zasymulowana na komputerze PC. Oprogramowanie posiada system identyfikacji możliwych kolizji.
Oprogramowanie może liczyć rzeczywiste czasy cyklu, oraz optymalizować ruchy robota w celu ich skrócenia.
Dodatkowe funkcje związane np. z użyciem sensorów laserowych lub funkcjonalności automatycznego ustawiania pozycji podolnej spoiny znacząco podnoszą jakość wykonywanych spoin.