ROBO-PLAN - 71_1.jpg
ROBO-PLAN - 71_1.jpg

ROBO-PLAN

ROBO-PLAN jest systemem typu offline służącym do programowania robotów. To efektywne narzędzie do projektowania aplikacji spawalniczych.

Oprogramowanie pozwala na modelowanie całego cyklu spawalniczego przy wykorzystaniu modeli CAD elementów spawanych. Umożliwia to tworzenie programów spawalniczych na komputerze i późniejsze przenoszenie ich do sterownika robota.
Wszystkie przepływy materiału i ich optymalizacja może być zasymulowana na komputerze PC. Oprogramowanie posiada system identyfikacji możliwych kolizji.
Oprogramowanie może liczyć rzeczywiste czasy cyklu, oraz optymalizować ruchy robota w celu ich skrócenia.
Dodatkowe funkcje związane np. z użyciem sensorów laserowych lub funkcjonalności automatycznego ustawiania pozycji podolnej spoiny znacząco podnoszą jakość wykonywanych spoin.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł