WP-TSH - 64_0.jpg
WP-TSH - 64_0.jpg

WP-TSH – pozycjoner z przechyłem w osi pionowej

Pozycjoner z przechyłem w osi pionowej
Pozycjoner posiada stół montażowy umieszczony na płaszczyźnie poziomej i dodatkową oś pozwalająca na przechylanie detalu w obu kierunkach. Dzięki temu detal może być przemieszczany z pozycji poziomej do pionowej i odwrotnie. Pozycjoner pozwala na pracę z lekkimi i średniej wagi detalami.