RP-FL 10/RP-FL20 Przejazd liniowy - 46_0.jpg
RP-FL 10/RP-FL20 Przejazd liniowy - 46_0.jpg
RP-FL 10/RP-FL20 Przejazd liniowy - 46_1.jpg

RP-FL 10/RP-FL20 Przejazd liniowy

Przejazd liniowy montowany na podłodze, pozwala na montaż robota na cokole lub w pozycji podwieszanej na ramie typu C. Przejazd umożliwia ruch robota w pozycji horyzontalnej i służy głównie do spawania długich detali lub do aplikacji z wieloma gniazdami spawalniczymi. Może być wyposażony również w dodatkowy przejazd z robotem, a dzięki temu daje możliwość spawania w parach.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł