RP-VS Przejazd pionowy
RP-VS Przejazd pionowy
RP-VS Przejazd pionowy

RP-VS Przejazd pionowy

Pozycjonery robota służą do jego obracania oraz przemieszczania względem detalu w wszystkich osiach. Pozycjonery stanowią dodatkową oś robota całkowicie zintegrowaną z pozostałymi osiami ruchu robota.