Robot - QIROX® QRC - 23_1.png
Robot - QIROX® QRC - 23_1.png

Robot - QIROX® QRC

W porównaniu z poprzednim systemem budowa robotów serii QIROX® została zoptymalizowana pod kątem rozmiarów i budowy. Nowe roboty znacznie zwiększyły parametry szybkości i dynamiki ruchu a jednocześnie utrzymały bardzo wysokie wskaźniki dokładności i powtarzalności poniżej 0.1 m. Parametry robotów pozwalają na optymalizację procesu i zapewnienie najwyższej powtarzalnej jakości spawu.

Mniejsze wymiary, większa stabilność
Przy wykorzystaniu metod biometrycznych, Cloos zaproponował zupełnie nową konstrukcję robotów spawalniczych serii QIROX®. Każdy szczegół budowy został poddany analizie i zoptymalizowany na bazie przeprowadzonych testów. Jednym z celów było zmniejszenie wagi systemu mechanicznego przy jednoczesnym utrzymaniu jego sztywności, stabilności i trwałości. W praktyce obecnie proponowane roboty zwiększyły znacząco szybkość i elastyczność wykonywanych ruchów. Jednocześnie zwiększyła się dostępność do robota, co ma szczególne znaczenie dla służb utrzymania ruchu.


Główne zalety robota Qirox:

  • Wysoka elastyczność systemu z możliwością zastosowania 7 osi
  • Możliwość montażu podwieszanego lub na podłodze
  • Minimalizacja kosztów utrzymania dzięki zastosowaniu najwyższej klasy komponentów
  • Zwiększona szybkość i dynamika ruchów pozwalająca na skrócenie procesu.

Roboty spawlnicze serii QIROX® posiadają wolną przestrzeń wewnątrz ramienia robota (QRH) oraz wbudowany podajnik drutu. W odróżnieniu od modeli tradycyjnych, pakiety przewodów sterujących, prowadzących drut, okablowanie czujników jaki i przewody zasilające i doprowadzające gaz osłonowy umieszczone są wewnątrz ramienia robota Qirox. Pozwala to nawet przy bardzo skomplikowanych ruchach na pełna osłonę przewodów. Rozwiązanie takie nie tylko zwiększa bezpieczeństwo całego procesu ale również wpływa na większą elastyczność w programowaniu ruchów robota.