Proces spawalniczy Control Weld
Proces spawalniczy Control Weld

Control Weld

Proces CONTROL WELD zapewnia jednorodny łuk, który jest szczególnie korzystny przy spawaniu cienkiej stali. Znajduje zastosowanie w typowych sektorach przemysłu, jak montaż samochodowy, elektronika, montaż pojazdów, technika grzewcza, AGD i meblarstwo. Proces ten można także stosować przy spawaniu naprawczym we wszystkich sektorach przemysłu.

Zastosowanie
• Cienkie blachy
• Spawanie pod osłoną czystego CO2
• Spawanie naprawcze

Zalety
• Jednorodny łuk
• Niewielka ilość wprowadzanego ciepła
• Dobre właściwości wypełniania szczelin

Proces dostęny w poniższych urządzaniach:
QINEO® STEP
QINEO® TRONIC
QINEO® PULSE
QINEO® CHAMP

Dane techniczne Spoina wypełniająca Spoina warstwowa
Materiał S235 S235
drut Ø, mm 1,0 1,0
Podawanie drutu VD, m/min 4,2 5,0
Prędkość spawania Vs, cm/min 55 70
Napięcie U, V 17,3 17,4
Prąd I, A 128 126
Grubość materiału, mm 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł