Proces spawalniczy Rapid Weld
Proces spawalniczy Rapid Weld

Rapid Weld

Proces RAPID WELD stostuje się, gdy wymagane są duże wartości stapiania i głębokości penetracji przy wysokich prędkościach spawania. Jest szczególnie polecany w sektorach, takich jak przemysł ciężkich konstrukcji stalowych, przemysł stoczniowy i budowa zbiorników.

Zastosowanie
• Materiały o średniej i dużej grubości
• Spawanie pod osłoną czystego CO2

Zalety
• Szybkie podawanie drutu - duża szybkość procesu
• Głęboka penetracja
• Zwężony łuk natryskowy

Proces dostępny w urządzeniach:
QINEO® PULSE
QINEO® TRONIC
QINEO® CHAMP

Dane techniczne Spoina wypełniająca Spoina warstwowa
Materiał S235 S235
drut Ø, mm 1,2 1,2
Podawanie drutu VD, m/min 12,5 11,5
Prędkość spawania Vs, cm/min 52 30
Napięcie U, V 33,0 28,5
Prąd I, A 360 315
Grubość materiału, mm 10,0 / 10,0 8,0 / 10,0

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł