Speed Weld - 89_1.jpg
Speed Weld - 89_1.jpg

Speed Weld

Proces SPEED WELD najlepiej sprawdza się przy łączeniu elementów od średniej do dużej grubości ścian. Duże głębokości penetracji i bardzo dobra jakość spoiny uzyskiwane są dzięki skupionemu łukowi pulsacyjnemu przy średniej lub wysokiej stałej stapiania. Ten specyficzny rodzaj łuku pulsującego jest przede wszystkim wykorzystywany przy budowie zbiorników, pojazdów kolejowych i w przemyśle mechanicznym.
Zastosowanie
• Materiały o średniej i dużej grubości
• Przede wszystkim spawanie zautomatyzowane
Zalety
• Dobra głębokość penetracji przy wysokich
prędkościach spawania
• Znakomite spoiny boczne
• Wysoka jakość spoiny
Proces dostępny w urządzeniach
QINEO® PULSE
QINEO® CHAMP

Dane techniczne Spoina wypełniająca Spoina warstwowa
Materiał 1.4316 1.4316
drut Ø, mm 1,0 1,0
Podawanie drutu VD, m/min 5,8 5,0
Prędkość spawania Vs, cm/min 80 70
Napięcie U, V 21,0 21,0
Prąd I, A 130 130
Grubość materiału, mm 1,5 / 1,5 1,5 / 1,5

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł