Tandem - 91_1.jpg
Tandem - 91_1.jpg

Tandem

Dwa druty podawane są jednocześnie tworząc dwa łuki spawalnicze. Oba łuki są oddzielnie kontrolowane a jednocześnie synchronizowane w celu wyeliminowania ewentualnych zakłóceń. Główne zalety tej metody to bardzo duża wydajność, niski poziom ciepła wprowadzany do materiału, doskonała jakość spoiny.

Zalety
Bardzo duża prędkość spawania
doskonała jakość spoiny
mała ilość wprowadzanego do materiału ciepła
Pełna kontrola łuku spawalniczego

Zastosowanie
Aplikacje zautomatyzowane
Cieńkie i grube blachy

Proces dostępny w urządzeniu
GLC 403/603 Quinto II

Dane techniczne Spoina wypełniająca Spoina warstwowa
Materiał S235 S235
drut Ø, mm 1,2 1,2
Podawanie drutu VD, m/min 19,1 / 9,0 22,0 / 13,0
Prędkość spawania Vs, cm/min 140 120
Napięcie U, V 35,5 / 29 31,8 / 32,8
Prąd I, A 445 / 240 445 / 335
Grubość materiału, mm 8,0 / 8,0 8,0 / 8,0