Proces spawalniczy Tandem
Proces spawalniczy Tandem

Tandem

Dwa druty podawane są jednocześnie tworząc dwa łuki spawalnicze. Oba łuki są oddzielnie kontrolowane a jednocześnie synchronizowane w celu wyeliminowania ewentualnych zakłóceń. Główne zalety tej metody to bardzo duża wydajność, niski poziom ciepła wprowadzany do materiału, doskonała jakość spoiny.

Zalety
Bardzo duża prędkość spawania
doskonała jakość spoiny
mała ilość wprowadzanego do materiału ciepła
Pełna kontrola łuku spawalniczego

Zastosowanie
Aplikacje zautomatyzowane
Cieńkie i grube blachy

Proces dostępny w urządzeniu
GLC 403/603 Quinto II

Dane techniczne Spoina wypełniająca Spoina warstwowa
Materiał S235 S235
drut Ø, mm 1,2 1,2
Podawanie drutu VD, m/min 19,1 / 9,0 22,0 / 13,0
Prędkość spawania Vs, cm/min 140 120
Napięcie U, V 35,5 / 29 31,8 / 32,8
Prąd I, A 445 / 240 445 / 335
Grubość materiału, mm 8,0 / 8,0 8,0 / 8,0

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł