Otwarte głowice spawalnicze
Otwarte głowice spawalnicze

Otwarte głowice spawalnicze

Otwarte głowice spawalnicze pozwalają na spawania obwodowe rur o większych średnicach. Dzieki zastosowaniu podajnika zimnego drutu możliwe jest spawanie elementów o większej grubości ścianki.

Typ

TP 250

TP 400

TP 600

TP 1000

Rura OD

[mm]

(12)*/22 - 77

(15)*/30 - 115

70 - 170

120 - 275

[inch]

(0.472)*/

0.866 - 3.031

(0.591)*/

1.181 - 4.528

2.756 - 6.693

4.724 - 10.827

Długość elektrody

[mm]

18 - 32

30 - 55

30 - 55

30 - 55

[inch]

0.709 - 1.260

1.181 - 2.165

1.181 - 2.165

1.181 - 2.165

Średnica drutu

[mm]

0.8/1.0**

0.8/1.0**

0.8/1.0**

0.8/1.0**

[inch]

0.031/0.039**

0.031/0.039**

0.031/0.039**

0.031/0.039**

Waga głowicy

Waga z pakietem

[kg]

8.9

15.2

18.9

28.7

[lbs]

19.6

33.5

41.7

63.3


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł