Spawarka Qineo NexT
Spawarka Qineo NexT

Qineo NexT

Spawarka QINEO NexT

Inwertorowe urządzenie spawalnicze z możliwością dodatkowej regulacji łuku spawalniczego. Zaimplementowane procesy zapewniają optymalne parametry zajarzenia oraz charakterystykę łuku spawalniczego. Stabilny proces gwarantuje bardzo dobre rezultaty spawania oraz powtarzalność.

Urządzenia serii Qineo NexT 452 DC dostępne są z panelami sterującymi typu Premium oraz Master Plus

Modułowa budowa pozwala na konfigurację urządzenia zarówno do skomplikowanych aplikacji spawania zrobotyzowanego, jak również do zadań spawania ręcznego


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł