Spawanie Orbitalne

Łacińskie słowo ORIBS=koło, stanowi podstawę terminu „orbital welding”. Połączenie słów „Orbital” i „Welding” określa proces, w którym łuk spawalniczy porusza się dokoła spawanego elementu, zazwyczaj rury.
Obecnie spawanie orbitalne wykorzystywane jest wszędzie tam gdzie wymagana jest najwyższa jakość spawanych złączy. Wymagania te nie ograniczają się jedynie do wytrzymałości mechanicznej i testów makroskopowych, ale również do estetyki i powtarzalności spoin.