Blokowane sprężyny gazowe LESJOFORS - 374_1.jpg
Blokowane sprężyny gazowe LESJOFORS - 374_1.jpg

Blokowane sprężyny gazowe LESJOFORS

Sprężyny gazowe z blokadą firmy Lesjöfors są używane w sytuacjach, gdy konieczne jest zablokowanie ruchu skokowego w wymaganym położeniu bez użycia zewnętrznych mechanizmów blokujących. Osiąga się to dzięki unikalnej konstrukcji tłoka, która oddziela komory gazowe i olejowe sprężyny.
Typowe dziedziny użycia to bezstopniowe ustawianie biurek, krzeseł i oparć krzeseł, maszyn do ćwiczeń fizycznych, paneli sterowania i konsol, łóżek i sprzętu szpitalnego. W skrócie wszystkie zastosowania, w których wymagania ergonomii narzucają możliwość bezstopniowego nastawiania.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł