Sprężyny gazowe LESJOFORS - 371_1.jpg
Sprężyny gazowe LESJOFORS - 371_1.jpg

Sprężyny gazowe LESJOFORS

Sprężyny gazowe Lesjöfors są używane zazwyczaj w podzespołach związanych z unoszeniem i odciążaniem, ale ich specjalne charakterystyki sprężystości i tłumienia powodują, że zakres zastosowań, w których mogą zostać użyte, jest dosyć szeroki. Typowe pola użycia to kontrolowanie otwierania i zamykania drzwi i pokryw. Można je również zaadoptować do kontrolowania całych urządzeń, takich jak otwory wentylacyjne, krzesła, łóżka, okna, narzędzia i maszyny. Dzięki sprężynie gazowej nawet ciężkie elementy można unieść ręką.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł