Sprężyny napędowe i zegarowe (SPS, SCS, SCF) LESJOFORS - 364_1.jpg
Sprężyny napędowe i zegarowe (SPS, SCS, SCF) LESJOFORS - 364_1.jpg

Sprężyny napędowe i zegarowe (SPS, SCS, SCF) LESJOFORS

Sprężyny napędowe do ruchu obrotowego w maksymalnie 10 i 20 zwojach, z wyjątkiem naprężania wstępnego, jak określono poniżej. Sprężyna jest zazwyczaj umieszczana w kasecie; zaczep zewnętrzny znajduje się na kołku lub w szczelinie kasety; minimalne średnice wewnętrzne podano w katalogu. Dopuszczalne jest również umieszczenie sprężyn w większych kasetach, lecz związany jest z tym spadek wartości siły. Sprężynę należy umieścić na wale z rowkiem, zgodnie z wartościami wymiarów podanymi poniżej. Możliwe jest również minimalne zwiększenie średnicy wewnętrznej zwoju w celu umieszczenia sprężyny na wałku o większej średnicy. Aby zminimalizować tarcie, sprężynę należy podczas montażu nasmarować, oddzielając od siebie poszczególne zwoje. Jeśli smar nie zostanie zastosowany, może wystąpić zmniejszenie siły sprężyny nawet o 20%. Jeśli wymagany jest większy moment, obok siebie można umieścić dwie lub więcej sprężyn. W pewnych okolicznościach zalecane jest umieszczenie między sprężynami podkładki. Sprężyny napędowe są dostarczane zaopatrzone w pierścień zabezpieczający lub taśmę nylonową, którą na czas montażu należy zdjąć. Ze sprężyną należy obchodzić się ostrożnie; podczas wkładania do kasety sprężynę należy trzymać za pomocą stosownego narzędzia.

Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł