Sprężyny skrętne (TS) LESJOFORS - 362_1.jpg
Sprężyny skrętne (TS) LESJOFORS - 362_1.jpg

Sprężyny skrętne (TS) LESJOFORS

Sprężyny skrętne zwijane cylindrycznie stosowane są w przypadku obciążeń osiowych, np. ruch kołowy. Pod obciążeniem drut ugina się. Zwykle sprężyna osadzona jest na wale lub na podobnym elemencie. Uchwyt musi być wykonany w taki sposób, aby między wewnętrzną średnicą, a wałem był zawsze luz. Patrz przykłady w poniższych tabelach. Obciążenie musi być przyłożone w taki sposób, aby przy wzroście obciążenia przyłożonego w tym kierunku działający moment powodował ugięcie sprężyny (patrz rysunek). Aby zminimalizować tarcie na wale, zalecane jest zachowanie stałego naprężenia końców sprężyny. Sprężyny skrętne mają liniową charakterystykę sprężynową, np. jeśli sprężyna zostanie obrócona o kąt 10° i osiągnie moment 1 Nmm, ta sama sprężyna osiągnie moment 2 Nmm przy skręcie 20°.
Moment siły
Moment jest równy iloczynowi siły i długości ramienia: M= F x A. Im bliżej końca ramienia działa obciążenie, tym mniejszy jest stawiany opór. W poniższej tabeli określono moment w Nmm, innymi słowy siłę uzyskiwaną na ramieniu 1 mm od środka.
Dopuszczalne obciążenie, żywotność
Jeśli użyty jest maksymalny osiągany kąt skręcenia według tabel, dopuszczalnych jest maksymalnie 10 000 cyklów obciążania. Jeśli sprężyna będzie skręcana tylko do 80% dopuszczalnego kąta skręcania, żywotność sprężyny wzrośnie do 200 000–400 000 oscylacji pod obciążeniem. Jeżeli maksymalny osiągany kąt skręcenia wyniesie 70%, można oczekiwać niemal nieskończonej trwałości sprężyny.