Sprężyny wibracyjne (CSV) LESJOFORS
Sprężyny wibracyjne (CSV) LESJOFORS

Sprężyny wibracyjne (CSV) LESJOFORS

Sprężyny o ostatnich zwojach zwiniętych ciaśniej. Ułatwiają umieszczenie na trzpieniu. Stosowane w układach wibracyjnych.