Pryzmy i wsporniki SIEGMUND sys28
Pryzmy i wsporniki SIEGMUND sys28

Pryzmy i wsporniki SIEGMUND sys28

Pryzmy do bazowania elementów okrągłych i profili. Wsporniki pomagają w uzyskaniu odpowiednich wysokości.