Regina - 81_1.jpg
Regina - 81_1.jpg

Regina

Laserowy system znakowania REGINA
Typ lasera: zamknięty
Klasa bezpieczeństwa: 1


Obudowa lasera klasy 1 z ręcznie otwieranymi drzwiami i elektryczno-automatyczną osią Z.
Konstrukcja stołu z szerokimi przesuwanymi drzwiami przednimi i dużym oknem inspekcyjnym do sprawdzania obszaru znakowania, bez narażania operatora na jakiekolwiek niebezpieczeństwo związane z laserem:
- Obszar ładowania 400 x 400 mm
- Przednia konsola z głównymi poleceniami lasera
- Zeta ręczna lub elektryczna - obsługiwana programowo - z skokiem 400 mm
- Dostępna jest oś obrotowa Theta

Obudowa może współpracować z urządzeniami:
FYBRA, nanoVIS, VIS, greenVIS

Wymiary: 1000 x 738 x 603 mm


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł