Głowice znakujące - 83_2.png
Głowice znakujące - 83_2.png
Głowice znakujące - 83_3.png
Głowice znakujące - 83_4.png

Głowice znakujące

Głowice do numerowania z ręczną i automatyczną zmianą znaków

Głowice znakujące dostępne w ofercie:

Automatyczna głowica MB2

- do znakowania następujących po sobie znaków i numerów seryjnych
- znak od 1 do 10mm
- dla osiągnięcia optymalnej pojemności głowicy można użyć znaków o szerokości standardowej, średniej i wąskiej
- do 20 kół znakujacych (prz rozmiarze 1/1,5mm)
- układ i wzór kół ustalany indywidualnie wg potrzeb klienta (cyfry, litery i kombinacje znaków)
- zmiana co 1,2,3,4 lub 5 cykli


Ręczna głowica MB14

- do numerów produktów niskoseryjnych
- warunki techniczne dostosowania głowicy jak w modelu MB2
- zmiana znaków specjalnymi dźwigniami


Głowice specjalne

- MB5 - głowica o znakach 1-3mm; do 15 kół; do ręcznego ustawiania dowolnych kombinacji znaków
- MB2000 - kombinacja głowicy o zmiennym numerze z kasetą do ustawienia stałego zestawu znaków

Zobacz także: kasety znakujące, trzpienie montażowe.
Dostępne są też w naszej ofercie indywidualne rozwiązania specjalne wg wymagań i rysunku klienta.
Zapraszamy do zapytań.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł