Lasery znakujące
Lasery znakujące

Omega

Laserowy system znakowania OMEGA
Typ lasera: zamknięty
Klasa bezpieczeństwa: 1
Ekonomiczna, bezpieczna i ergonomiczna.


Obudowa lasera klasy 1 - konstrukcja stołu warsztatowego z dużym oknem kontrolnym do sprawdzania obszaru znakowania bez narażania operatora na jakiekolwiek niebezpieczeństwo związane z laserem.
Powierzchnia ładunkowa w standardzie 340x340 mm - różne wymiary na zapytanie
Skrzynka poleceń z głównymi poleceniami lasera Start / Stop

Czy chcesz wersję tańszą? Poproś o klasę 4, aby źródło lasera było zamontowane tylko na naszej podstawie / kolumnie!

System laserowy klasy 1, model stołowy
Dostępne standardowe źródła laserowe:
  • aWaveTM do znakowania większości materiałów. Jest to opłacalny system laserowy
  • IVO4 do znakowania stopów i metali, anodowanych, malowanych powierzchni i niektórych nieprzezroczystych tworzyw sztucznych
  • Intra do znakowania przezroczystych tworzyw sztucznych
  • CO2 do znakowania materiałów organicznych i tworzyw sztucznych
  • Zielony do znakowania tworzyw sztucznych

Panele boczne obudowy mogą być łatwo usunięte aby oznakować większe przedmioty
Drzwi na zawiasach, duże okno kontrolne, ręczne dostosowanie osi Z, możliwe modyfikacje.

Wymiary: 360 x 580 x 414 mm - Z nanoVIS: 360 x 580 x 670 mm
Waga: 38 kg - z nanoVIS: 50 kg
Materiały:
  • Drewno
  • Tworzywa sztuczne
  • Metal
Certyfikaty: ISO 9001, ISO 45100


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł