Czcionki i cechowniki do znakowania
Czcionki i cechowniki do znakowania
Czcionki standardowe - 85_2.png

Czcionki standardowe

Czcionki standardowe do kaset liniowych typu PC


Czcionki standardowe do kaset liniowych PC

Dostępne rozmiary w ofercie: standardowo od 1 mm do 5 mm oraz do 10 mm na zapytanie (wysokość znaku mierzona jak na załączonym rysunku = h). Czcionki standardowe do kaset liniowych typu PC występują z wszystkimi znakami alfabetu łacińskiego, alfabetów narodowych, cyfr, znaków specjalnych i interpunkcyjnych. Standardowa wysokość czcionki 19 mm; szerokość czcionki zazwyczaj równa wyskości znaku (A = h). Dostępne także ze znakami wykonanymi w technice punktowej (multi-dot low stress) do znakownia na materiałach wrażliwych na napięcie powierzchniowe (np. butle) oraz z małymi literami alfabetu. Twardość czcionek: 58-60 HRC.Zobacz także: czcionki stożkowe, cechowniki i numeratory pneumatyczne.
Dodatkowo w naszej ofercie możliwe są do wykonania czcionki wg indywidualnych wymagań i rysunków klienta.
Zapraszamy do zapytań.