Czcionki i cechowniki do znakowania
Czcionki i cechowniki do znakowania
Czcionki standardowe - 85_2.png

Czcionki standardowe

Czcionki standardowe do kaset liniowych typu PC


Czcionki standardowe do kaset liniowych PC

Dostępne rozmiary w ofercie: standardowo od 1 mm do 5 mm oraz do 10 mm na zapytanie (wysokość znaku mierzona jak na załączonym rysunku = h). Czcionki standardowe do kaset liniowych typu PC występują z wszystkimi znakami alfabetu łacińskiego, alfabetów narodowych, cyfr, znaków specjalnych i interpunkcyjnych. Standardowa wysokość czcionki 19 mm; szerokość czcionki zazwyczaj równa wyskości znaku (A = h). Dostępne także ze znakami wykonanymi w technice punktowej (multi-dot low stress) do znakownia na materiałach wrażliwych na napięcie powierzchniowe (np. butle) oraz z małymi literami alfabetu. Twardość czcionek: 58-60 HRC.Zobacz także: czcionki stożkowe, cechowniki i numeratory pneumatyczne.
Dodatkowo w naszej ofercie możliwe są do wykonania czcionki wg indywidualnych wymagań i rysunków klienta.
Zapraszamy do zapytań.


Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł