Sensor laserowy online - 70_1.png
Sensor laserowy online - 70_1.png

Sensor laserowy online

Na początku procesu sensor laserowy przesuwa się do zaprogramowanego punktu rozpoczęcia spawania. Śledzenie spoiny odbywa się w trakcie procesu spawania. Głowica laserowa czujnika, która jest zainstalowana równolegle do palnika spawalniczego wysyła wiązkę lasera na detal, i z jej odbicia przekazuje dane do sterownika robota. Sterowanie robota przetwarza otrzymane dane porównując z zadanymi tolerancjami i deformacjami pod wpływem temperatury. Bazując na wyliczonych wielkościach, system zmienia pozycję palnika i dopasowuje parametry procesu spawalniczego. Sensor wprowadza korekty na bieżąco przez co zapewnia optymalne rezultaty spawania.

Nowe możliwości
Działanie sensora laserowego Cloos daje ogromne możliwości zastosowania w zautomatyzowanych aplikacjach skracając czasy cyklu i zapewniając bardzo dobre rezultaty spawania. Czujnik działa niezależnie od rodzaju spawanego materiału – nawet przy materiałach powlekanych a szerokość i rozdzielczość skanowania może być dopasowana do aplikacji.

Wysoka jakość
Jeśli odchylenia tolerancji wynikające z pomiaru są zbyt duże system zatrzymuje działanie robota. Pozwala to na uniknięcie wad spoin i konieczność poprawek ręcznych. Skorzystaj z oferty. Sensory laserowe typu online dostępne w sprzedaży internetowej. 
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor prądowy-łukowy, sensor dotykowy, sensor laserowy offline.