Sensor laserowy online - 70_1.png
Sensor laserowy online - 70_1.png

Sensor laserowy online

Na początku procesu sensor laserowy przesuwa się do zaprogramowanego punktu rozpoczęcia spawania. Śledzenie spoiny odbywa się w trakcie procesu spawania. Głowica laserowa czujnika, która jest zainstalowana równolegle do palnika spawalniczego wysyła wiązkę lasera na detal, i z jej odbicia przekazuje dane do sterownika robota. Sterowanie robota przetwarza otrzymane dane porównując z zadanymi tolerancjami i deformacjami pod wpływem temperatury. Bazując na wyliczonych wielkościach, system zmienia pozycję palnika i dopasowuje parametry procesu spawalniczego. Sensor wprowadza korekty na bieżąco przez co zapewnia optymalne rezultaty spawania.

Nowe możliwości
Działanie sensora laserowego Cloos daje ogromne możliwości zastosowania w zautomatyzowanych aplikacjach skracając czasy cyklu i zapewniając bardzo dobre rezultaty spawania. Czujnik działa niezależnie od rodzaju spawanego materiału – nawet przy materiałach powlekanych a szerokość i rozdzielczość skanowania może być dopasowana do aplikacji.

Wysoka jakość
Jeśli odchylenia tolerancji wynikające z pomiaru są zbyt duże system zatrzymuje działanie robota. Pozwala to na uniknięcie wad spoin i konieczność poprawek ręcznych. Skorzystaj z oferty. Sensory laserowe typu online dostępne w sprzedaży internetowej. 
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor prądowy-łukowy, sensor dotykowy, sensor laserowy offline.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł