Sensor prądowy (łukowy) - 68_1.png
Sensor prądowy (łukowy) - 68_1.png

Sensor prądowy (łukowy)

Sensor prądowy oferowany przez firmę Cloos wykorzystuje wartości prądu łuku spawalniczego do ciągłego pomiaru i wygładzania ruchu palnika w procesie spawania. Palnik zakosuje wzdłuż spoiny, wyszukując krawędzie spoiny. Jeżeli zmierzone wartości napięcia i natężenia prądu w łuku spawalniczym nie są takie same na obu krawędziach, program wymusza zmianę ruchu robota. Palnik, kierowany jest na linię środkową spoiny, gdzie wartości prądowe po obu stronach są sobie równe. Jednocześnie korygowana jest również odległość palnika od detalu.

Pomiar w trakcie procesu spawania
Sensor prądowy pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym co umożliwia również na korygowanie odchyłek wymiarowych detalu, wynikających np. z niepowtarzalnego wykonania lub odkształcenia przez wysoką temperaturę w procesie spawania.

Przechowywanie zmierzonych wielkości
Po wykonaniu pierwszej spoiny, dane wynikające z pomiaru sensora prądowego są zachowywane w sterowniku robota i stanowią podstawę do przebiegu kolejnych spoin. Końcowy rezultat może być jeszcze udoskonalony przez wykorzystanie sensora dotykowego, który pozwala na precyzyjne wyszukanie punktów początku i zakończenia spoiny.
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor dotykowy, sensor laserowy offline, sensor laserowy online.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł