Sensor prądowy (łukowy) - 68_1.png
Sensor prądowy (łukowy) - 68_1.png

Sensor prądowy (łukowy)

Sensor prądowy oferowany przez firmę Cloos wykorzystuje wartości prądu łuku spawalniczego do ciągłego pomiaru i wygładzania ruchu palnika w procesie spawania. Palnik zakosuje wzdłuż spoiny, wyszukując krawędzie spoiny. Jeżeli zmierzone wartości napięcia i natężenia prądu w łuku spawalniczym nie są takie same na obu krawędziach, program wymusza zmianę ruchu robota. Palnik, kierowany jest na linię środkową spoiny, gdzie wartości prądowe po obu stronach są sobie równe. Jednocześnie korygowana jest również odległość palnika od detalu.

Pomiar w trakcie procesu spawania
Sensor prądowy pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym co umożliwia również na korygowanie odchyłek wymiarowych detalu, wynikających np. z niepowtarzalnego wykonania lub odkształcenia przez wysoką temperaturę w procesie spawania.

Przechowywanie zmierzonych wielkości
Po wykonaniu pierwszej spoiny, dane wynikające z pomiaru sensora prądowego są zachowywane w sterowniku robota i stanowią podstawę do przebiegu kolejnych spoin. Końcowy rezultat może być jeszcze udoskonalony przez wykorzystanie sensora dotykowego, który pozwala na precyzyjne wyszukanie punktów początku i zakończenia spoiny.
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor dotykowy, sensor laserowy offline, sensor laserowy online.