Sensor laserowy offline - 69_1.png
Sensor laserowy offline - 69_1.png

Sensor laserowy offline

Sensor optyczny należy do grupy sensorów typu offline. Dokonuje pomiaru spoiny przed rozpoczęciem procesu spawania. Wiązka laserowa wysłana na detal, stanowi podstawę pomiaru geometrii i wymiarów spoiny. Sensor optyczny może dokonywać pomiaru na różnych materiałach takich jak aluminium, stale galwanizowane, jak również na materiałach stopowych. Jego działanie może uzupełniać się z innymi rodzajami sensorów np. z sensorem prądowym.

Mały dystans, krótsze czasy cyklu
W celu uzyskania jak najmniejszego dystansu pomiędzy sensorem a detalem, umieszcza się go na adapterze palnika robota. Jego pozycja wyszukiwania jest niemal identyczna z późniejszą pozycją palnika spawalniczego. Nie wymusza to dodatkowych ruchów robota i skraca czasy cyklu.

Korekta programu
Podczas skanowania, czujnik optyczny wykrywa początek i koniec spoiny, jak również rozpoznaje przestrzeń do wypełnienia, krawędzie i geometrię spoiny. Dane uzyskane w tym pomiarze porównywane są z programem na kontrolerze robota. Odchylenia korygowane są automatycznie i dopasowywane do fizycznych wielkości zmierzonych detali. Skorzystaj z oferty Cloos Polska. Sensory optyczne typu offline dostępne już w sprzedaży.
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor prądowy-łukowy, sensor dotykowy, sensor laserowy online.

  Tytuł projektu: „Wdrożenie znacząco ulepszonego produktu "Wielkogabarytowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze programowane w trybie off-line" przez spółkę CLOOS-POLSKA sp. z o.o..”

  Cel projektu: Głównym celem projektu było wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów w odniesieniu do ich charakterystyk technicznych i funkcjonalnych. Działania inwestycyjne objęte niniejszym projektem umożliwiły rozpoczęcie produkcji wielkogabarytowego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, którego odkształcenia na ramieniu robota będzie wahało się w zakresie +/- 0,3mm.

  Całkowita wartość Projektu: 492 000,00 zł
  Wartość dofinansowania: 300 000,00 zł

  Tytuł Projektu: Produkcja przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanych do robotów spawalniczych.

  Cel projektu: Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej – przyrządów spawalniczych indywidualnie projektowanymi do robotów spawalniczych. Przyrządy będą sprzedawane wraz z robotami.
  Zakresem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup nowego środka trwałego w postaci frezarki 3-osiowej

  Całkowita wartość projektu: 1 316 100,00 zł
  Wartość dofinansowania: 428 000,00 zł