Sensor laserowy offline
Sensor laserowy offline

Sensor laserowy offline

Sensor optyczny należy do grupy sensorów typu offline. Dokonuje pomiaru spoiny przed rozpoczęciem procesu spawania. Wiązka laserowa wysłana na detal, stanowi podstawę pomiaru geometrii i wymiarów spoiny. Sensor optyczny może dokonywać pomiaru na różnych materiałach takich jak aluminium, stale galwanizowane, jak również na materiałach stopowych. Jego działanie może uzupełniać się z innymi rodzajami sensorów np. z sensorem prądowym.

Mały dystans, krótsze czasy cyklu
W celu uzyskania jak najmniejszego dystansu pomiędzy sensorem a detalem, umieszcza się go na adapterze palnika robota. Jego pozycja wyszukiwania jest niemal identyczna z późniejszą pozycją palnika spawalniczego. Nie wymusza to dodatkowych ruchów robota i skraca czasy cyklu.

Korekta programu
Podczas skanowania, czujnik optyczny wykrywa początek i koniec spoiny, jak również rozpoznaje przestrzeń do wypełnienia, krawędzie i geometrię spoiny. Dane uzyskane w tym pomiarze porównywane są z programem na kontrolerze robota. Odchylenia korygowane są automatycznie i dopasowywane do fizycznych wielkości zmierzonych detali.