Sensor laserowy offline - 69_1.png
Sensor laserowy offline - 69_1.png

Sensor laserowy offline

Sensor optyczny należy do grupy sensorów typu offline. Dokonuje pomiaru spoiny przed rozpoczęciem procesu spawania. Wiązka laserowa wysłana na detal, stanowi podstawę pomiaru geometrii i wymiarów spoiny. Sensor optyczny może dokonywać pomiaru na różnych materiałach takich jak aluminium, stale galwanizowane, jak również na materiałach stopowych. Jego działanie może uzupełniać się z innymi rodzajami sensorów np. z sensorem prądowym.

Mały dystans, krótsze czasy cyklu
W celu uzyskania jak najmniejszego dystansu pomiędzy sensorem a detalem, umieszcza się go na adapterze palnika robota. Jego pozycja wyszukiwania jest niemal identyczna z późniejszą pozycją palnika spawalniczego. Nie wymusza to dodatkowych ruchów robota i skraca czasy cyklu.

Korekta programu
Podczas skanowania, czujnik optyczny wykrywa początek i koniec spoiny, jak również rozpoznaje przestrzeń do wypełnienia, krawędzie i geometrię spoiny. Dane uzyskane w tym pomiarze porównywane są z programem na kontrolerze robota. Odchylenia korygowane są automatycznie i dopasowywane do fizycznych wielkości zmierzonych detali. Skorzystaj z oferty Cloos Polska. Sensory optyczne typu offline dostępne już w sprzedaży.
Wróć do: sensory do spawania
Zobacz także: sensor prądowy-łukowy, sensor dotykowy, sensor laserowy online.